De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is erdoor.

Volgens de meest recente berichten gaat de wet in op 1 januari 2021. In de tussentijd is het raadzaam voor bedrijven om hiermee te oefenen. Een goede manier om de organisatie voor te bereiden is door het uitvoeren van zogenaamde pilot-projecten.  

De afgelopen jaren hebben wij al vele (pilot)projecten en organisaties kunnen begeleiden in het kader van de Wet kwaliteitsborging bouw. Ons uitgangspunt is daarbij dat de organisatie zelf zoveel mogelijk aan vastlegging doet waarbij zij wordt gecoacht in het proces. Door de hoge mate van zelfwerkzaamheid is er minder externe controle benodigd en blijft het systeem beter betaalbaar. 

De Wet kwaliteitsborging bouw zal primair sturen dat er wordt voldaan aan het Bouwbesluit. Wij leren de bouworganisaties tijdens de pilots juist ook borgen dat de reguliere bouwkwaliteit (bijv. kopers opties) voldoet. Hierdoor zullen pas echt faalkosten worden bespaard. De komende periode blijven wij volop bezig met pilot projecten. Raakt u geïnteresseerd in een pilot? Bij deze alvast vier aanbevelingen die wij de afgelopen jaren geleerd hebben. 

 1. Wees duidelijk met definities; praat over dezelfde dingen.  
  Ook in mijn blogs leest u waarschijnlijk woorden die u niet vaak hoort in de bouw. De wet Kwaliteitsborging bouw neemt ook andere terminologie mee naar de werkvloer. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door gebruik van het bouwbesluit. Voordat we starten, en tijdens het project, is het belangrijk om steeds met elkaar te herhalen wat we bedoelen zodat men niet langs elkaar heen gaat werken. 

 2. Begin vroegtijdig in een project, het is lastig op een rijdende trein springen. 
  Hoe eerder in het bouwproces er gestart wordt met kwaliteitsborging, hoe meer invloed we nog kunnen uitoefenen op het resultaat. Een pilot project start met een controle op het bouwbesluit waar een rapportage plus risicoanalyse uitrolt. Vanuit de rapportage kunnen (of moeten) aanpassingen worden doorgevoerd in bijvoorbeeld het ontwerp. Hoe eerder de controle, hoe sneller de aanpassing plaats kan vinden, waardoor de aanpassing eenvoudiger kan plaatsvinden.  

 3. Maak er een teamprestatie van. 
  Kwaliteitsborging is een relatief nieuw proces waarbij in onze projecten alle projectpartners een bijdrage leveren. Het mooiste succes is een gezamenlijk succes. Wanneer alle medewerkers worden betrokken bij het vastleggen zie je de beste resultaten ontstaan. 

 4. Zorg dat de organisatie in de leermodus staat.  
  Een beetje open staan voor nieuwe dingen is een must bij een pilot project. Het brengt naast verandering ook verbetering, waardoor het werkplezier hoger wordt. Zorg dat er minstens enkele teamleden open staan voor deze verandering en dit verder kunnen brengen in de organisatie.  

Wilt u meer informatie? Of een pilot project aanvragen?  Neem dan gerust contact op