Over de Wkb en het Burgerlijk Wetboek

Vaak gaat het in mijn blogs over de Wet kwaliteitsborging (Wkb) over praktische en organisatorische wijzigingen en hoe je die als aannemer handen en voeten geeft. Uiteraard worden er ook op juridische vlak zaken gewijzigd. Ik ga hier op hoofdlijnen in op enkele artikelen die in het Burgerlijk Wetboek worden toegevoegd, met daarbij een korte uitleg.

Informatieplicht
Een particuliere opdrachtgever is straks pas gebonden aan een overeenkomst van aanneming als hij schriftelijk en ondubbelzinnig is geïnformeerd. De aannemer dient bijvoorbeeld te informeren hoe hij is verzekerd bij aansprakelijkheid voor gebreken.

De waarschuwingsplicht
De wijze van waarschuwen zal nu bij wet worden geregeld. De aannemer dient de opdrachtgever straks schriftelijk en ondubbelzinnig op de hoogte te brengen van onjuistheden in de overeenkomst en van mogelijke gevolgen daarvan.

Aansprakelijkheid na oplevering
Deze regeling wordt aangepast in het voordeel van de opdrachtgever. Voorheen was de aannemer niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken bij oplevering. Bij ingang van de wet wordt de aannemer aansprakelijk voor alle gebreken die hem toe te rekenen zijn, ook als de opdrachtgever deze niet heeft ontdekt bij oplevering. Dit betekend dat de aannemer zich niet meer kan verweren met het feit dat de opdrachtgever het gebrek had moeten zien of kennen.

Het notarisdepot
Het depot van 5% verviel tot op heden automatisch aan de aannemer als de opdrachtgever geen gebruik maakte van zijn opschortingsrecht. De actie lag dus bij de opdrachtgever. Met de Wet kwaliteitsborging komt de actie bij de aannemer te liggen. De aannemer moet de opdrachtgever 2 maanden na oplevering schriftelijk vragen het depot te laten vervallen. Met deze getekende toestemming kan de aannemer vervolgens naar de notaris. Dus nieuw in het proces van de aannemer: 2 maanden na oplevering een verzoek sturen aan de opdrachtgever.

Het Opleverdossier
De aannemer wordt na het in werking treden van de wet verplicht om de opdrachtgever een dossier te overleggen. Een melding dat het project gereed is voor oplevering volstaat niet meer. Het dossier moet minstens de tekeningen en berekeningen van de as-built situatie bevatten alsmede instructies en tekeningen ten aanzien van de installaties en toegepaste materialen. Bij seriematige nieuwbouw zijn de partijen over het algemeen al op de goede weg, zo niet klaar voor deze wijziging in de wet.

In een volgend blog zal ik meer vertellen over de werkwijze en te nemen stappen bij de pilot-projecten voor de Wet kwaliteitsborging. Heeft u in de tussentijd vragen? Stel ze dan gerust!