Pilot-Projecten, coachingstrajecten, interim-management & training in kwaliteitsborging voor:

Opdrachtgevers  &  (Hoofd)aannemers

 

Onze Missie & Visie

Wij zien het als onze missie om bouworganisaties te leren zelf de bouwkwaliteit aantoonbaar te maken. Dit doen wij door middel van pilotprojecten, coachingstrajecten, interim-management en training in kwaliteitsborging.

Om dit te bereiken bieden wij o.a.:

  • Pilotprojecten en coachingstrajecten aan ter voorbereiding voorbereiding voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
  • Coachingstrajecten op grote projecten met bijvoorbeeld een Design & Build of UAV-gc contractvorm
 

Onze dienstverlening

In al onze dienstverlening staan drie componenten centraal, te weten: Persoon, Product en Proces. We trainen en ontwikkelen mensen en teams zodat er draagvlak en begrip ontstaat omtrent het nut en de noodzaak van het borgen van de bouwkwaliteit. Voorafgaand wordt er gekeken naar de bedrijfsprocessen die benut kunnen worden bij het borgen van de bouwkwaliteit. Deze processen worden in kaart gebracht en waar nodig efficiënter gemaakt. Vaak wordt software gebruikt om de kwaliteitsborging vast te leggen. Wij passen ons aan de systemen van de klant aan. Uw organisatie hoeft dus niet nog een nieuw programma te leren.

De organisatie gaat in een vroeg stadium aan de gang met het aantonen van de kwaliteit. Doordat wij daarbij steeds met elkaar vooruit kijken ontstaat een systeem van continue verbetering tussen Persoon, Product en Proces in de organisatie.
Model_Videler_bouwkwaliteitcoach.png
 
 

Wij werken samen met o.a.

 

Nieuws