Werkwijze kwaliteitsborging op projecten

van ‘een zetje in de rug’ tot ‘complete ontzorging in kwaliteitsborging’: alles is bespreekbaar

Ons einddoel is dat de organisatie zelf haar kwaliteit beheerst. Het unieke van ons model is dat wij:

  • Het plan samenstellen met het team

  • Dit plan vervolgens gezamenlijk implementeren waarbij wij ondersteunen waar nodig

  • Indien gewenst nemen wij graag de verantwoordelijkheid voor de procesbewaking

  • We bekijken gezamenlijk op regelmatige basis hoeveel inzet benodigd is. Hierdoor is er geen sprake van een vast hoog bedrag voor een project.

  • Hierdoor bent u voordeliger uit en worden de verwachtingen frequenter afgestemd.


Concreet betekent dit dat wij, onder andere, de volgende werkzaamheden per fase uit handen kunnen nemen:

 
 

1. VOORBEREIDING

Samenstellen projectplan kwaliteitsborging. In overleg met het team wordt een concept opgesteld, dit concept wordt in gezamenlijke, korte sessies uitgewerkt tot een definitief plan waarin we de processen praktisch en doelmatig hebben uitgelegd.

Kwaliteit sessies houden met de betrokkenen. Hierbij kijken wij gezamenlijk vooruit naar het te maken (deel)product en bepalen hierbij de risico’s waarop men zich voornamelijk kan richten. Een uitkomst van zo’n sessie kan bijvoorbeeld een specifiek product-controle formulier zijn.

Opmaken gebruikersinstructies, introduceren en implementeren. Nieuwe software en processen hebben eenvoudige uitleg nodig voor de gebruikers, deze kunnen vervolgens ook geïntroduceerd worden bij zowel intern team als de partners.

 
 

2. UITVOERING

Begeleiding. Individuele en teambegeleiding bij het leren werken met de software en de processen.

Kwaliteit onder de aandacht houden. Bij langjarige bouwprojecten met variërende partners is het verstandig op gezette tijden weer de aandacht op kwaliteitsborging te vestigen.

Controles uitvoeren. De controles in kwaliteitsborging worden bij voorkeur door de medewerkers zelf uitgevoerd, mocht dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn dan kunnen wij dit voor u organiseren.

 
 

3. BEHEERSING

Structuur en overzicht creëren. Periodiek kijken wij met uw team mee en maken we overzichten op basis van de vooraf gemaakte prestatieafspraken.

Bewaken en bijsturen. Verantwoording voor het proces is ons niet vreemd, dus wij nemen graag de bewaking en bijsturing op ons.

 
 

4. EVALUEREN

Evaluatie sessie. Het proces zal structureel  geëvalueerd worden en kan dienen als leermiddel voor andere projecten maar ook juist voor het huidige project. Door deze aanpak is continue verbetering gewaarborgd. 

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden.


BOUWKWALITEITCOACH PROJECT OP DREEF TE UTRECHT

Status: project in uitvoering voor Bouwkwaliteitcoach.nl

Foto 09-03-19 08 39 59.png

Nieuwbouw 630 studentenwoningen

Vanaf ca. 6 maanden voor start bouw betrokken bij de opzet, implementatie en bewaking van de kwaliteitsborging op de wijze dat de gehele organisatie, inclusief onderaannemers en adviseurs betrokken wordt. Het project betreft een Turn-Key overeenkomst.


BOUWKWALITEITCOACH PROJECT HOGEKWARTIER TE AMERSFOORT

Status: project in uitvoering voor Bouwkwaliteitcoach.nl

Artist-impressie-De-Dirigent-Amersfoort-Hogekwartier2-495x400.jpg

Nieuwbouw 133 woningen

Volgens ons uitgangspunt leveren alle projectpartners een bijdrage aan de kwaliteitsborging. Onderaannemers, adviseurs, de hoofdaannemer en incidenteel een externe expert zorgen gezamenlijk dat de gemaakte kwaliteit aantoonbaar is. Opzet en regie van dit gehele proces alsmede de inzet van externe experts wordt door ons verzorgt.


BOUWKWALITEITCOACH PROJECT HET DOK TE AMSTERDAM

Status: project in uitvoering voor Bouwkwaliteitcoach.nl

ttVasumweg het Dok .jpg

Nieuwbouw 440 appartementen Amsterdam

Reeds in de ontwerpfase zijn wij al met het team gestart om de kwaliteit aantoonbaar te borgen. Dit op de kenmerkende, praktische manier. Tijdens de voorbereiding en realisatiefase kijken wij vooruit, stellen gezamenlijk plannen op en zullen, samen met de bouwpartners, de gerealiseerde bouwkwaliteit aantoonbaar borger.


BOUWKWALITEITCOACH NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR SUITSUPPLY

Status: project in uitvoering voor Bouwkwaliteitcoach.nl

Suitsupply.jpg

Nieuwbouw ca. 20.000m2 kantoor te Amsterdam

In een vroeg stadium de plannen opgesteld waarmee de organisatie van de hoofdaannemer (en bouwpartners) gaan werken zodat zij de kwaliteitsborging praktisch kunnen invullen.

Gedurende de realisatie zijn wij betrokken om het overzicht op de kwaliteitsborging scherp te houden.


BOUWKWALITEITCOACH UAV-GC PROJECT TE AMSTERDAM

Status: project in uitvoering voor Bouwkwaliteitcoach.nl

Nieuwbouw 770 appartementen te Amsterdam

Mede vanwege de UAV-gc contractvorm moeten de aannemers van dit project de klantvraag aantonen en aantoonbaar de risico’s beheersen.

Het vastleggen van de kwaliteitsborging gebeurt primair door de Bouwspecialisten (onderaannemers) en gedeeltelijk door de hoofdaannemer. Daarbij is een dunne schil aanwezig van externe controles die bijvoorbeeld maandelijks worden uitgevoerd.

Onze rol hier is het opzetten en implementeren van de benodigde processen voor kwaliteitsborging en risicomanagement zowel in voorbereiding als in de uitvoering. Tevens monitoren wij deze processen, (zorgen dat ermee gewerkt wordt) en verzorgen wij de communicatie aangaande kwaliteitsborging tussen onderaannemers, hoofdaannemer en opdrachtgever.

Deze rol vervullen wij in deeltijd gedurende anderhalf jaar.

Campus compleet zicht.jpg

PROJECTLEIDER PILOT PROJECTEN WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Status: project in uitvoering voor Bouwkwaliteitcoach.nl

Ca. 230 woningen over 15 projecten

Wet kwaliteitsborging.JPG

Ter voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging is Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) een wettelijk instrument aan het ontwikkelen waarmee bouwende partijen aan de nieuwe wetgeving kunnen voldoen. Momenteel lopen er enkele tientallen pilot-projecten ter voorbereiding op de wet kwaliteitsborging. Bij tien van deze projecten zie ik toe op, en verbeter ik de werkwijze van de kwaliteitsborgers en de aannemers. Daarbij zijn wij druk bezig het instrument verder te optimaliseren.


BOUWKWALITEITCOACH 150 APPARTEMENTEN ZUIDAS

Status: project afgerond

Gershwin.GIF

De overeengekomen contractvorm vraagt dat de hoofdaannemer en onderaannemers transparant de kwaliteit aantonen. Hier hebben wij gedurende een jaar een rol vervult in het opzetten en begeleiden van de processen en software tijdens de uitvoering. Daarbij de communicatie op gebied van kwaliteitsborging verzorgend tussen opdrachtgever, adviseurs, hoofdaannemer en onderaannemers.


KWALITEITSCOACH/MANAGEMENT VOOR DE OPDRACHTGEVER BIJ NIEUWBOUW ZUIVELFABRIEK

Status: project afgerond

Foto Goopl Overzicht.jpg

Het coachen en controleren van de diverse aannemers bij de nieuwbouw van een zuivelfabriek. Opzet en implementatie van de processen voor kwaliteitsmanagement maar ook inhoudelijke controles on site. Internationale werkomgeving: zwitserse architect, nederlandse aannemers, engineers van opdrachtgever vanuit de hele wereld, communicatie in het engels. Gedurende 1 jaar is deze rol vervult op dit project met een bouwcontractwaarde van ca. 20 milj.


KWALITEITSBORGING NIEUWBOUW ZIEKENHUIS

Status: project afgerond

Knipsel.JPG

Vanwege het complexe bouwproject had de hoofdaannemer de wens om op een transparante wijze de kwaliteit inzichtelijk te hebben. Ruim voor start van de bouwwerkzaamheden hebben wij een concreet plan van aanpak opgesteld en geïmplementeerd zodat zij voor het totale proces de kwaliteitsborging zelf kunnen uitvoeren.


Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden!

Model_Videler_bouwkwaliteitcoach.png