Diensten voor de aannemer

Wij kunnen u helpen met onder andere de volgende diensten:

-          Het uitvoeren van een 0-meting: in hoeverre is uw organisatie al klaar voor de Wkb?

-          Uw kwaliteitssysteem (en organisatie) Wkb-geschikt maken.

-          Adviseren bij de keuze voor een instrument, kwaliteitsborger of software. Wij zijn hierin volkomen onafhankelijk.

-          Samen met uw projectteam fungeren als Interne Kwaliteitsborger (IKB) voor de Wkb.

-          Project- of bedrijfsbegeleiding bij het voorbereiden op of omgaan met de externe kwaliteitsborger in het kader van de Wkb.

Opleiden

-          Het tijdelijk ondersteunen van uw interne kwaliteits-afdeling bij het voorbereiden op of werken met de Wkb.

-          Het intern opleiden van uw eigen kwaliteitsborger.  

-          Advies en training geven aan uw organisatie.

Wees voorbereid op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: Doe een proefproject

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is aangenomen. Volgens de meest recente berichten gaat deze in op 1 januari 2021. In de tussentijd is het raadzaam voor bouwbedrijven om te oefenen met het nieuwe stelsel. Een goede manier om uw organisatie voor te bereiden is het oefenen tijdens een proefproject. Een proefproject is niets anders dan dat wij tijdens een regulier bouwproject ook de werkzaamheden voor Wkb samen met uw medewerkers gaan uitvoeren. In onze optiek kunt u zelf de kwaliteit borgen en helpen wij met organiseren. Daarbij fungeren wij als coach en/of auditor. Hieronder vindt u informatie over de toegevoegde waarde van proefprojecten, de kosten voor een proefproject en hoe wij te werk gaan.


Waarom een proefproject uitvoeren?

Wanneer op 1 januari 2021 de Wkb in gaat betekent dit dat u als organisatie volledig voorbereid moet zijn om volgens deze Wet te handelen. Hieronder volgen 4 redenen waarom het doorlopen van een proefproject uw organisatie zal helpen in de voorbereiding.

  1. Voorbereid zijn: Door nu een proefproject uit te voeren is uw organisatie uitstekend voorbereid op de wetswijziging in 2021

  2. Professionaliseren: Een proefproject maakt uw organisatie bewust bekwaam in het borgen van de bouwkwaliteit en risico's.

  3. Onderscheidend: Wanneer u een proefproject uitvoert voordat de wet ingaat in 2021 onderscheidt u zich ten opzichte van de markt.

  4. Faalkosten voorkomen: Doordat wij vooraf gestructureerd met kwaliteitsverbetering bezig zijn kan eenvoudiger bijgestuurd worden.

Bouwkwaliteitcoach-waarom-kiezen-voor-ons-wkb.jpg

Waarom kiezen voor Bouwkwaliteitcoach?

Hier kunnen wij kort over zijn, want:

  • Wij hebben ervaring: Wij hebben reeds 4 jaar ervaring in het begeleiden van pilotprojecten voor de Wet Kwaliteitsborging Bouw

  • Meer dan bouwbesluit: Officiële instrumenten kijken niet verder dan bouwbesluit, in overleg kijken wij met u mee naar bijv. kopersopties, goed en deugdelijk werk, en andere contracteisen of bronnen van faalkosten

  • Wij denken mee: Ons uitgangspunt is dat uw medewerkers zelf zoveel mogelijk van de vastlegging doen waardoor externe kosten laag blijven

  • Wij zijn flexibel: U heeft geen nieuwe software of systemen nodig, wij passen ons aan zodat u niet al uw medewerkers nieuwe programma's hoeft te leren

  • Implementatie van software: Heeft uw bedrijf al software voor de vastlegging? Wij helpen een boost te geven aan het werken hiermee.

  • Wij zijn praktisch: Bouwers zijn doeners, wij maken op praktische wijze duidelijk wat te doen en helpen daarbij indien nodig


Een proefproject in 9 stappen (per bouwfase):

Bouwkwaliteitcoach-ontwerpfase.jpg

Ontwerpfase

1. Aanvraag en opsturen informatie
2. Intakegesprek: wij nemen met u het proces van A tot Z door en we beslissen ja of nee. U kunt hier de beslissing maken of wij slechts gaan toetsen op bouwbesluit of dat wij gezamenlijk ook op de afspraken met de opdrachtgever controleren.
3. Aanleveren benodigde documenten
4. Quick Scan op bouwbesluit of uitgebreide controle, de keuze is afhankelijk van het project en de klantwens.

Bouwkwaliteitcoach-werkvoorbereiding.jpg

Werkvoorbereiding

5. Opstellen risicoanalyse op techniek. Door partijen gezamenlijk uit te voeren. Vooralsnog moet dit bij wet straks worden ingediend bij de gemeente.
6. Opstellen keuringsplan en planning. Ook dit doen wij gezamenlijk en wij spreken hier af met welke frequentie de onderdelen door uzelf worden gekeurd en vastgelegd.

Bouwkwaliteitcoach-uitvoering.jpg

uitvoering

7. Vastleggen kwaliteitskeuringen en vullen van dossier door de aannemer. Wij kijken mee van afstand en assisteren indien nodig of gewenst.
8. Tijdens het bouwproces komen wij enkele aangekondigde controles doen op het kwaliteitssysteem.
9. Tegen het einde van het project gaan wij gezamenlijk zorgen dat het gebouwdossier ingevuld afgerond wordt.


Wat zijn de kosten voor een proefproject?

De kosten zijn vooraf lastig in te schatten, maar ter indicatie: voor een eenvoudig project, toetsing op bouwbesluit, bij ca. 40 woningen zijn uw woningen voor enkele honderden euro's per woning al Wkb-proof!

Doordat wij in verhouding met anderen vrij veel keuring en controlewerk vanuit uw eigen organisatie verwachten is minder externe inzet nodig en leert de organisatie het snelst. Het doel van een proefproject is dat de aannemer de werkzaamheden in het kader van de wet straks zelf kan uitvoeren.