Praktisch aantonen dat je voldoet aan het bouwbesluit

De Wet kwaliteitsborging gaat voornamelijk erop sturen dat bouwwerken aan het bouwbesluit gaan voldoen. Het bouwbesluit is een uitgebreid document waarin veel verschillende onderwerpen worden behandeld en omschreven. In het vorige nummer heb ik enkele voorbeelden gegeven waar het bouwbesluit over gaat. Deze keer geef ik praktisch en eenvoudig aan hoe je dit aantoonbaar kunt borgen.

Hoofdstuk 2- Veiligheid: constructie in orde

Tijdens of vlak na de voorbereiding kun je aantoonbaar de constructie borgen door goedgekeurde tekeningen en berekeningen van de (hoofd)constructeur te documenteren. Op deze wijze is aantoonbaar dat het ontwerp in orde is. Tijdens de bouw is het vervolgens zaak om te laten zien dat het ook correct is uitgevoerd. Dit is te borgen met foto’s, het zelfstandig vastleggen van kwaliteitskeuringen en bijvoorbeeld een steekproefcontrole van de constructeur uit te laten voeren. Deze acties en de frequentie hiervan bepaal je vooraf in de risico-analyse.

Hoofdstuk 4 – Bruikbaarheid: afmetingen toiletruimtes.

Via het bouwbesluit worden zelfs de minimale afmetingen van een toiletruimte bepaald. In de ontwerpfase is het verstandig om op de hoogte te zijn van deze minimale maatvoering en iets ruimer te dimensioneren. Tijdens de uitvoering kun je dit eenvoudig aantonen door een aantal ruimtes steekproefsgewijs na te meten en dit vast te leggen op foto.

Hoofdstuk 5 – Energie en milieu: de juiste isolatiewaarde

Dit hoofdstuk wordt steeds uitgebreider in het bouwbesluit en ook de gevelisolatie maakt onderdeel uit van de verplichte EPC-berekening. In de EPC-berekening wordt een minimale isolatiewaarde voorgeschreven en deze dient ook behaald te worden om aan de berekening te kunnen voldoen.

Het correct toepassen van de voorgeschreven isolatie is na oplevering bijna niet meer te controleren. Het is dus praktischer om dit tijdens de uitvoering regelmatig vast te leggen en kwaliteitskeuringen te (laten) uitvoeren, zodat achteraf aantoonbaar is dat het gemaakte werk voldoet.

Hoofdstuk 6 – Installaties: het juiste geluidsniveau

In de ontwerpfase tref ik regelmatig aan dat het geluid van de installaties in relatie tot het bewonerscomfort nog een onderbelicht onderwerp is, waarbij de problemen pas tijdens de uitvoering tot uiting komen. Zorg daarom voor een goed doordacht ontwerp, waar alle comfort-aspecten in zijn meegenomen. Soms moeten er speciale maatregelen getroffen worden om bijvoorbeeld het geluidsniveau te dempen. Maatregelen die aan het zicht worden onttrokken kun je weer steekproefsgewijs vastleggen met behulp van foto’s en kwaliteitskeuringen. Na gereedkomen van de maatregelen kan een geluidsmeting de uiteindelijke bevestiging zijn dat alles juist is bedacht en uitgevoerd.

Conclusie?

Het aantoonbaar borgen van de juiste kwaliteit hoeft dus niet moeilijk te zijn, zolang je er vooraf over nadenkt en een praktische werkwijze hanteert.