Wat gaat de Wet kwaliteitsborging nu praktisch regelen?

Voor veel aannemers is dit de hamvraag wanneer het gaat over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit is ook een logische vraag, want het wordt nou niet bepaald eenduidig en herhaaldelijk ‘verteld’. Daarnaast willen bedrijven graag weten waar zij aan toe zijn.

De Wet kwaliteitsborging zal primair ervoor zorgen dat we aantoonbaar bouwen volgens bouwbesluit. Nu is het bouwbesluit kwalitatief wel een soort ondergrens, een stuk wetgeving waaraan de overheid kan toetsen. Velen denken dat de ontwerpen die gebouwd worden allang compleet voldoen aan bouwbesluit, maar dat is met regelmaat niet het geval. Onderzoek wijst uit dat veel projecten niet geheel volgens ontwerp worden uitgevoerd.

Per hoofdstuk van het bouwbesluit zal ik een voorbeeld geven. Terwijl je aan het bouwen bent, stel jezelf eens de vraag: voldoen wij hier wel echt aan?

Hoofdstuk 2 - Veiligheid
In dit hoofdstuk worden bijvoorbeeld de zaken behandeld die een relatie hebben met de constructie. Een heel relevante vraag hierbij is altijd: zijn de berekeningen en tekeningen compleet en op tijd ingediend? Ook een kwaliteitsborger zal in het nieuwe stelsel vragen dat er tijdig een constructieve goedkeuring is op het bouwwerk.

Hoofdstuk 3 - Gezondheid
Luchtverversing: de mechanische ventilatie heeft ongetwijfeld genoeg capaciteit, maar staan de ventieltjes ook allemaal goed ingeregeld en hebben de toevoerroosters boven de kozijnen wel echt voldoende capaciteit?

Hoofdstuk 4 - Bruikbaarheid
Zijn de toiletruimtes echt allemaal volgens de minimale maatvoering uitgevoerd?

Hoofdstuk 5 - Energie en Milieu
Zijn alle woningen doorgerekend wat betreft de EPC, of alleen de meest negatieve situaties? En voldoet de rest ook?

Hoofdstuk 6 - Installaties
Met name de bescherming tegen geluid van de installaties is momenteel een veelbesproken item. Zijn er in het ontwerp voldoende maatregelen genomen en voldoet het daarmee aan de eisen?

Nu kun je uiteraard discussiëren over de zin en onzin van de diverse onderdelen van het bouwbesluit. Ik vermoed dat dat zeker zal gaan gebeuren bij inwerkingtreding van de wet, aangezien er dan veel uitgebreider op gelet zal gaan worden. Mijn inziens zal dit op termijn weer leiden tot een beter en praktischer bouwbesluit.

Dit waren zomaar enkele voorbeelden van zaken die vanuit het bouwbesluit worden voorgeschreven. In het volgende nummer van Aannemer zal ik vertellen hoe bovenstaande voorbeelden praktisch aantoonbaar gemaakt kunnen worden.