3 tips bij een plan van aanpak voor kwaliteitsborging

Kwaliteit borgen is het kunnen aantonen en vastleggen dat goed werk is geleverd. Dan is het natuurlijk wel van belang dat het ook daadwerkelijk juist gemaakt is. Het enige tijdstip om dit goed in beeld te brengen is voorafgaand aan de werkzaamheden. Om dit gestructureerd te omschrijven, maak ik samen met de klant een werkplan, ofwel een Plan van Aanpak. In dit plan kijken wij gezamenlijk met bouwpartners vooruit naar de uit te voeren werkzaamheden. Naast aspecten als veiligheid, planning en milieu bedenken en omschrijven we ook hoe de kwaliteitsborging het meest pragmatisch ingezet kan worden. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het uitvoeren van metingen of het uitvoeren van tussentijdse keuringen. Hierbij drie aanbevelingen bij het opstellen van zo’n plan.

 1. Begin op tijd en bewaak het proces
  Een mogelijke valkuil van mensen is het uitstellen van zaken. Zeker bij de minder tastbare zaken als een plan van aanpak kan dat gebeuren. Maak daarom een planning en zorg dat die in het team bewaakt wordt. Daarnaast is het van belang om ruim van tevoren te beginnen met nadenken (voordenken) over de uit te voeren werkzaamheden en de kwaliteitsborging. Bij grote projecten is het niet ongebruikelijk dat ik al een half jaar van tevoren begin met het verzamelen van informatie voor een deel van het plan van aanpak.

 2. Risico’s: hou het simpel
  Een belangrijk onderdeel van een plan van aanpak is afspreken hoe om te gaan met risico’s en hoe risico’s beheerst worden. Een goed hulpmiddel hierbij is het uitvoeren van een risicoanalyse. Risicoanalyses zijn er in vele soorten en maten en moeten afgestemd worden op de doelgroep. Ik hou het graag simpel bij de risicoanalyse en ik probeer twee vragen te beantwoorden:

  1. Wat kan er fout gaan?
  2. Hoe kunnen we dat voorkomen?

  Een mogelijke vervolgstap is om gezamenlijk met het team te kijken hoe je dit op een praktische wijze vast legt.

 3. Kijk voorbij de oplevering
  Een plan van aanpak is geen doel op zichzelf, maar een middel om een doel te bereiken. Het doel is veelal een vlekkeloos bouwproces en ook na oplevering een tevreden en betrokken klant. Bepaal van tevoren dus gezamenlijk het doel waaraan gewerkt wordt, zorg steeds dat het plan hier ook daadwerkelijk aan bijdraagt en niet een oefening op zichzelf wordt.

Mogelijk heb ik je hiermee op goede ideeën gebracht. Mocht je nog vragen hebben, dan weet je mij te vinden.