Kwaliteit borgen is samenwerken

Kwaliteitsborging heeft een andere insteek dan kwaliteitscontrole. Bij kwaliteitscontrole wordt slechts achteraf gecontroleerd op fouten aan het gemaakte product. Kwaliteitscontroles worden regelmatig door één persoon uitgevoerd, waar het proces van kwaliteitsborging veel meer een teamprestatie is. Bij kwaliteitsborging ligt de focus op het aantonen dat er correct is gebouwd. De voorbereiding hiertoe begint al in de ontwerpfase. Door in een vroeg stadium vooruit te kijken naar hoe de kwaliteit te borgen, kan dit efficiënt worden ingepland.

Er is bij het bouwproces zoveel vakkennis, normering en wet- en regelgeving van toepassing dat de verscheidenheid en specialisatie in werkzaamheden groeit. Anders gezegd: er zijn meer personen nodig om een deel van het bouwproduct tot stand te brengen. Dit maakt samenwerken en communicatie des te belangrijker. Dit geldt zeker bij  het voorbereiden van de kwaliteitsborging.

De eerste lijn in kwaliteitsborging zijn de mensen die het product fysiek maken. Doordat zij er permanent mee bezig zijn, is dit een grondige kwaliteitsborging. Ter voorkoming van een blinde vlek in dit proces is het van belang dat de teamleider, met een tweede paar ogen, incidenteel meekijkt. De afstemming in tijd en gegevens tussen deze twee is belangrijk. Vooral het verzorgen van de juiste gegevens om mee te bouwen en dat de juiste risico’s op het netvlies liggen, vergt gezamenlijke voorbereiding. 

In basis voert elke discipline op de werkvloer zijn of haar eigen keuringen uit. Daarnaast is er vaak nog expertise nodig op specifieke gebieden. We vragen bijvoorbeeld de constructeur of een specialist in bouwfysica om niet alleen mee te kijken naar het ontwerp, maar juist ook tijdens het bouwen. Deze laatste partijen voeren steekproefsgewijze controles uit waardoor incidentele samenwerking en aanwezigheid van hen nodig is.

Het uitvoeren van een test of een meting, bijvoorbeeld een luchtdichtheidsmeting, is tot slot het bewijs waaruit aantoonbaar blijkt dat het gebouw voldoet aan wat er is afgesproken. Deze vorm van kwaliteitsborging wordt toegepast op bijvoorbeeld technische installaties en buitengevels, maar ook bij constructieve of brandgerelateerde vraagstukken. In dat kader zijn ook veel bouwproducten gecertificeerd door het uitvoeren van testen op bijvoorbeeld weerstand tegen brand of vocht.

Van afstand gezien veroorzaken deze activiteiten een web van kwaliteit om het bouwproject. De spin in dit web is van belang om alle activiteiten in te plannen en te overzien. De samenwerking en communicatie in dit web, tussen alle belanghebbenden, is van groot belang.