Kwaliteitsborging? De consument weet toch wat hij krijgt?

In de vele discussies de afgelopen tijd om de wet Kwaliteitsborging wel of niet door te voeren lijkt het wel of er weinig aandacht wordt besteed aan de woonconsument. In dit geval: het gezin dat hooguit 1 of 2 keer in zijn woon carrière een nieuwbouwhuis laat bouwen en daartoe een torenhoge lening met dito risico’s zal afsluiten.  Welke informatie ontvangen zij eigenlijk en hoe gedetailleerd is dit dan ?  Wie bewaakt en controleert de (weggewerkte) kwaliteit en hoe is dit na te gaan ?

 

Een goede vriend van mij, Jos, is momenteel bezig met de aankoop van een seriematige nieuwbouw-woning in een grootschalig project. Nieuwsgierig als ik ben heb ik aangeboden of ik met hem mee mag kijken, 2 weten immers meer dan 1. Mijn onderzoeksvraag: Welke technische informatie krijgt een consument over zijn aankoop en is daarmee te beoordelen of het product voldoet.

 

Tekeningen

In de zogenaamde kopersmap van Jos bevinden zich enkele tekeningen, te weten de gevelaanzichten en de plattegronden. Daarnaast ook een situatieschets waar de woning is gepositioneerd. Op de gevelaanzichten en plattegronden is op schaal 1:100 te zien hoe de woning eruit ziet op hoofdlijnen. Hier zijn verder geen materialen, kleuren of bouwmethodieken op vermeld.

 

Technische details en uitwerkingen ontbreken dus terwijl deze voor ieder bouwproject voorzien zijn bij de interne bouworganisatie. De klant krijgt deze niet te zien en het is dus niet mogelijk voor de koper om erachter te komen hoe zijn product in elkaar gezet wordt. Laat staan te beoordelen of dat wel op een juiste wijze en met juiste materialen gebeurd.

 

Technische informatie

Meer technische informatie wordt gegeven via een zogenaamde Technische Omschrijving. Deze technische omschrijving geeft op enkele pagina’s weer wat de voornaamste te gebruiken bouwmaterialen zullen zijn en gaat verder vooral in op de esthetische aspecten. Er wordt wel duidelijk vermeld dat de woning behangklaar (minimale afwerking, gaatjes in de muur) wordt opgeleverd. Vermoedelijk heeft de aannemer hier bij vorige projecten discussies over gehad met kopers en hebben zij nu besloten dit beter toe te lichten.

 

Een regulier bouwkundig bestek vermeld op tientallen pagina’s en tot achter de komma hoe de woning moet worden samengesteld en welke materialen daarbij gebruikt worden. In dit bestek wordt tevens omschreven aan welke eisen de materialen en afwerkingen moeten voldoen en via welke normen deze te zijn contoleren. 

 

Maar ook deze informatie is niet voor de klant beschikbaar…Hoe dan te beoordelen wat hij precies krijgt terwijl de woning nog vanaf de grond moet worden opgebouwd? Tsja…

 

De komende tijd blijf ik meekijken met Jos in dit interessante proces, de volgende keer kijken we naar het systeem van kwaliteitscontrole en de transparantie daarvan…