Vijf aanbevelingen bij implementatie van risicogestuurd werken en/of kwaliteitsborging

Onlangs heb ik het interessante boek Risicogestuurd werken in de praktijk van Martin van Staveren gelezen. In dit boek wordt een praktische en werkbare visie uiteengezet hoe risicomanagement in de organisatie op te zetten zonder dat het een apart bedrijfsonderdeel wordt.

Veel aanbevelingen komen overeen met de wijze waarop wij binnen bedrijven en projecten de processen van kwaliteitsborging gezamenlijk opzetten, implementeren en beheersen. Ter kennisdeling in het kort: vijf aanbevelingen.

 1. De sleutel tot succesvolle implementatie ligt bij de mensen.
  Vragen stellen, luisteren en gezamenlijk het einddoel bepalen van de oefening is een belangrijk element bij verandering. Betrek de eigen medewerkers maar bijvoorbeeld ook leveranciers en opdrachtgevers hierin. Hoe meer draagvlak, hoe meer plezier.
 2. Houdt de verantwoordelijkheden op de juiste plek.
  Uit onderzoek (en ervaring) blijkt dat wanneer ergens een 'afdeling' voor wordt opgericht dat de organisatie er ook vanuit kan gaan dat het daar wel geregeld wordt. Om dit te voorkomen is het absoluut belangrijk dat deze afdelingen kennis delen en verspreiden in de organisatie maar bij voorkeur als een 'ondersteunende dienst'.
 3. Software en apps zijn een middel en geen doel op zich.
  Het is erg leuk om te zien dat er steeds meer software en tools ontwikkeld worden waarmee steeds meer mogelijkheden zijn. Het komt voor dat men ook graag al deze mogelijkheden benut en daarbij de eindgebruiker weleens te weinig 'mee neemt'. Aanbeveling hierin is om deze eindgebruiker zeker te betrekken bij inrichting en aanschaf hiervan.
 4. De methode is beschikbaar en toegankelijk voor alle beoogde gebruikers.
  Als een methode eenmaal is bepaalt en opgezet zorg dan ook dat de basisdocumenten en processen eenvoudig te raadplegen zijn voor de gebruikers zodat zij altijd nog even terug kunnen kijken. Hang bijvoorbeeld het eenvoudige processchema aan de muur of lever dit in een hand-out.
 5. De methode wordt ervaren als gebruiksvriendelijk.
  Wanneer mensen teveel hobbels ervaren bij een nieuwe methode wekt dat terecht weerstand op. Daarom van belang ervoor te zorgen dat de methode is toegespitst op de personen en daardoor werkbaar en gebruiksvriendelijk blijft. Hierdoor kost het ook minder moeite om het onderdeel te maken van de dagelijkse werkzaamheden.

 

Het boek bevat natuurlijk nog veel meer tips en inzichten, echt een aanrader voor mensen die geïnteresseerd zijn in het implementeren van nieuwe werkmethoden in een organisatie.