Kwaliteitsborging integreren in uw reguliere werkprocessen?

Het reguliere proces voor een aannemer is in een aantal fases te onderscheiden. Ook bij geïntegreerde contracten (UAV-gc) zijn deze van toepassing. Hoe kunt u kwaliteitsborging integreren in deze dagelijkse processen? Ik geef u hierbij per fase een kleine voorzet.

Offerte en Inkoop

Neem kwaliteitsborging standaard op in uw offerteaanvraag en maak het onderwerp zo concreet mogelijk. Op die manier weet uw potentiële leverancier wat er van zijn organisatie wordt verwacht.

Maak kwaliteitsborging onderdeel van het inkoopgesprek: vraag naar de ervaringen en – indien mogelijk – onderbouwingen. Als u een gesprek houdt over het onderwerp, zal er bij u vanzelf een gevoel ontstaan. Probeer daarbij te beoordelen: hoe volwassen is de betreffende organisatie op het gebied van kwaliteitsborging?

Ook in deze fase van het bouwproject werken wij bijvoorbeeld met zelfontwikkelde standaard controlelijsten, zodat dit proces bij iedere deelnemer enigszins gelijk verloopt. Zorg dat dit onderwerp niet gemist wordt en maak het onderdeel van de standaard gespreksagenda.

Werkvoorbereiding – creëer het overzicht

Bij een bouwproject kan de hoofdaannemer zomaar twintig of meer leveranciers en specialisten contracteren die ieder een eigen gedeelte inbrengen. In de werkvoorbereidingsfase worden alle aspecten technisch uitgewerkt met deze specialisten, waardoor steeds meer aandachtsgebieden en risico’s naar voren komen. Belangrijk in deze fase is om overzicht te houden, bijvoorbeeld door overzichtelijke schema’s op te stellen en deze gezamenlijk te monitoren.

Ten aanzien van de uitvoering is dit van belang, zodat deelplannen op tijd gereed zijn en de medewerkers goed voorbereid aan de slag kunnen. In de praktijk zien we dat het meer energie vergt om kwaliteitsborging te implementeren in een rijdende trein. Vandaar de tip: zorg dat de bagage op de trein aanwezig is voordat deze vertrekt.

Uitvoering – zorg voor structuur

Tijdens de bouw van het project kan het er soms hectisch aan toe gaan. Bespreek het onderwerp kwaliteitsborging daarom gestructureerd en verpak het bij voorkeur in een reeds bestaand overleg.

Zorg dat er structuur in de werkzaamheden zit. Spreek bijvoorbeeld met de medewerkers af dat zij op vaste tijdstippen in de week hun keuringen vastleggen. Door dit in het begin te begeleiden raakt men gewend en kan het zomaar zo zijn dat het op een gegeven moment ‘vanzelf’ gaat. Waak er wel voor dat het geen papieren trucje wordt, maar dat er altijd kritisch wordt gekeken en nagedacht over de vraag: maken wij de afgesproken kwaliteit?

Ook dit laatste kunt u borgen in de systematiek. Bent u benieuwd hoe? Ik vertel er graag meer over.