De standaard checklist: een vloek of een zegen?

De Wet kwaliteitsborging komt steeds dichterbij; begin 2018 zal deze van kracht worden. Het is leuk te merken dat met het naderen van de invoering van de wet, de vraag om informatie groeit. Niet alleen opdrachtgevers en brancheverenigingen zijn ermee bezig, ook vanuit de uitvoerende kant komen steeds meer vragen.

De voornaamste vragen die momenteel leven in de bouw zijn: hoe moet ik het concreet maken? Wat kan ik nou fysiek gaan doen? In de fase van voorbereiding is dat vooral het uitvoeren van een bouwplantoets en het risicomanagement op poten zetten. In de uitvoering gaat het hoofdzakelijk om keuren, controleren en het vastleggen daarvan.

Dat is zeker veel werk?

Afhankelijk van de risico’s en de grootte van het project kan dat veel werk zijn ja.

Zijn daar nog digitale hulpmiddelen, controleformulieren voor?

Ja die zijn zeker voorhanden. Maar u moet daarin wel uw eigen kennis verwerken.

Bestaan er geen compleet vooraf ingevulde formulieren?

Ook die zijn verkrijgbaar. De vraag is: wilt u dat? U wilt toch dat mensen blijven nadenken tijdens een kwaliteitscontrole en kritisch kijken naar het product?

Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt begrijp ik volledig dat wij standaard controleformulieren wensen. Het werkt immers efficiënter als je iedere keer hetzelfde trucje doet. Door steeds hetzelfde te doen, ontstaat namelijk het zogeheten serie-effect, waardoor de productie vlotter gaat. Dit serie-effect wordt ook vaak beoogd bij het productiewerk; al moet je je ook daarbij afvragen of dit de gewenste beleving en betrokkenheid naar boven brengt. Idealiter wil je dat iedere keurmeester de grijze massa blijft gebruiken vanwege het feit dat daar oneindig meer kennis in zit dan een standaard formuliertje ooit kan bevatten.

Is dit betoog bedoeld om u te adviseren om helemaal geen standaard formulieren te maken? Zeker niet! Het heeft absoluut waarde om de opgedane kennis binnen het bedrijf te gebruiken om dezelfde fouten niet nog eens te maken. Dit kan heel goed met een formulier. Belangrijk aandachtspunt is dat er per project toch iedere keer weer goed wordt gekeken naar wat de specifieke risico’s zijn. Elk project is anders, daarom moet ook steeds weer het formulier worden herzien. Maar toch wil je over een manier beschikken om de reeds opgedane kennis binnen het bedrijf te verspreiden over de andere projecten. Zodat diezelfde fouten niet meer worden gemaakt.

De Gulden Middenweg: een formulier met een generiek gedeelte waarin de bedrijfsbrede kennis wordt gedeeld, en een projectspecifiek gedeelte waarin de uitvoerder en werkvoorbereider hun kennis kunnen toepassen en gebruiken bij de keuringen en controles.

 

www.bouwkwaliteitcoach.nl