Van Opleveren naar Afleveren

In het vorige artikel ging het over de wetswijziging kwaliteitsborging en de positie van de consument. Na een toelichting waarom de consument beter beschermd zou moeten worden, heb ik alvast een doorkijk gegeven naar het wonderlijke fenomeen ‘oplevering’. De term oplevering is veelgebruikt in de bouwwereld, maar bijvoorbeeld ook in ICT. Het geeft het moment aan wanneer de producent vindt dat hij gereed is en het werk wil overdragen aan de opdrachtgever.

 

Tijdens dit moment van overdracht is het aan de opdrachtgever om het product te aanvaarden. Na aanvaarding ‘verspringt’ het risico voor dit werk en is de producent niet meer aansprakelijk. In veel gevallen zijn partijen behoorlijk gedreven om het product op te leveren. Is dit dan vanwege klantgerichtheid of om zo snel mogelijk het risico te doen ‘verspringen’? Willen wij dan zo graag dat de relatie met de klant zo snel mogelijk eindigt? In termen van marketing en klantenbinding lijkt dit toch niet de meest optimale strategie.

Daarom: van oplevering naar aflevering en ingebruikname. Niet meer dat ene moment van afscheid nemen van elkaar, maar een proces van ingebruikname. Afleveren van het prachtige product met daarbij wellicht zelfs een onderhoudspakket voor een aantal jaar. Hierdoor blijft de klantrelatie gehandhaafd en blijft het product in optimale staat zonder dat de klant er omkijken naar heeft.

 

De rol van kwaliteitsborging hierin?

In de huidige situatie spreekt het voor zich dat de opdrachtgever een grondige controle van zijn nieuwe product wenst alvorens het risico over te nemen. Maar wat als hij hiervoor de kennis niet in huis heeft?

Het proces van kwaliteitsborging begint met een uitgebreide risico-inventarisatie, risico’s die vervolgens geborgd zullen worden in het ontwerp of tijdens de uitvoering. In de eindfase wordt een gebouwdossier afgeleverd bij het gebouw waarin al deze risico’s aantoonbaar zijn geborgd. Hiermee laat u als aannemer zien op welke wijze het product tot stand is gekomen en dat dit minimaal voldoet aan wet- en regelgeving. Dit dossier wordt dusdanig transparant opgebouwd dat de opdrachtgever niet perse de kennis hoeft te bezitten. Alles is achteraf na te gaan door experts indien nodig.

 

Door kwaliteitsborging laat u zien dat er zo dicht mogelijk op de werkvloer betrokkenheid is geweest bij de kwaliteit van het af te leveren product. De betrokkenheid bij de kwaliteit is er vaak al en wordt op deze manier ook nog eens extra getoond aan de klant.