Kwaliteitsborging: 5 tips voor (en door) leveranciers

De bouwsector moet per 1 januari 2018 de kwaliteit van het geleverde product – het gebouw – aantonen door middel van een transparant as-built-dossier. Dit dossier wordt onder meer door het uitvoeren en registreren van keuringen en controles opgebouwd. Dit proces van keuren en controleren vindt plaats in de ontwerp- en realisatiefase. U moet dus aantonen dat het gebouw op technisch vlak voldoet. Producenten en leveranciers kunnen daarbij helpen.

Wie kent de techniek nu beter dan de specialist?
De leverancier van een deel van het eindproduct kan de volgende waarde toevoegen aan het proces en u als aannemer helpen het dossier op te bouwen:

 

1. Meedenken in het ontwerpproces

Aanleveren van de relevante gegevens als tekeningen, berekeningen en efficiënte, integrale oplossingen. Mogelijk kan een leverancier ook partnerbedrijven aandragen met wie hij garantie-oplossingen aanbiedt.

2. Vooruitkijken naar het bouwproces

Wat moet er worden gekeurd? Waar zitten de risico’s? De kennis van een leverancier is zeer waardevol bij het helpen opstellen van een keuringsplan. In dit keuringsplan bepalen de deelnemers van tevoren de keuringseisen en frequenties.

3. Tijdens het bouwproces

Het begint met het aanleveren van de juiste verwerkingsinstructies voor het geleverde product, bij voorkeur aangevuld met een aantal projectspecifieke eigenschappen. Zo gaan de manschappen vol vertrouwen en goed toegerust aan het werk. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door middel van een toolboxmeeting.

4. Tijdens het bouwproces

Sommige leveranciers kunnen zelf keuringen uitvoeren (of laten dat doen) en deze registreren ten behoeve van het dossier. Ook kunnen leveranciers u als aannemer ondersteunen door bijvoorbeeld het aanleveren van de juiste formulieren of het bewaken van de keuringsplanning.

5. Afronding

Het einde van het bouwproject nadert en het dossier moet worden opgesteld, ook hier kan de leverancier zijn steentje aan bijdragen door bijvoorbeeld voor zijn gedeelte de integrale bewaking te doen.

Kortom, producenten en leveranciers kunnen u ontzorgen door een gedeelte van de dossiervorming te faciliteren en te vergemakkelijken. Let bij het inkopen ook vooral op deze meerwaarde.