Basisbegrippen Kwaliteitsborging, weet u nog hoe het zat ?

 

De stelselwijziging kwaliteitsborging voor het bouwen is een nieuw fenomeen met veranderende rollen voor de bouwsector. Tijdens het geven van trainingen beginnen wij eerst met het uitleggen van een aantal definities. Om het nieuwe jaar fris te beginnen zal ik ook in dit artikel kort, en op hoofdlijnen proberen een en ander te omschrijven.

 

Stelselwijziging

Een voornaam effect van de stelselwijziging is dat de gemeente een veel kleinere rol krijgt. De rol van controle en toezicht wordt namelijk geprivatiseerd en daarmee dus overgenomen door private partijen.

 

Instrument

Om toch enige grip te behouden op het stelsel worden momenteel diverse ‘instrumenten’ ontwikkeld. Deze instrumenten worden gekeurd door de overheid en omschrijven hoe de private partijen met elkaar gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke product voldoet aan het bouwbesluit.

 

Partijen

Welke partijen werken dan samen in dit stelsel? De vergunninghouder kiest in het beginstadium met welk (goedgekeurd) instrument en met welke (externe) kwaliteitsborger er gewerkt gaat worden. De interne kwaliteitsborger wordt ook door de vergunninghouder gekozen en kan bijvoorbeeld een aannemer zijn.

 

Interne kwaliteitsborger

Het ‘borgen van’ heeft van alles te maken met aantonen en bewijslast aanleveren. Afhankelijk van de projectomvang is de hoeveelheid werk hiervoor ook variabel. Bij een groot project is de rol van interne kwaliteitsborger wellicht verdeeld over een projectteam van werkvoorbereiding en uitvoering. Zij verzorgen dan samen, tijdens ontwerp en realisatie, dat het product aantoonbaar gaat voldoen aan het Bouwbesluit. Tijdens de ontwerpfase bijvoorbeeld door toetsing aan het Bouwbesluit. Tijdens de uitvoeringsfase zal men keuringen en controles uitvoeren en zo een dossier opbouwen waarmee wordt aangetoond dat het product voldoet aan het Bouwbesluit. In geval van een kleiner project is ook de aan te leveren bewijslast hoogstwaarschijnlijk veel kleiner; er hoeft dus minder energie aan gespendeerd te worden. Bij deze kleinere projecten kan wellicht één medewerker de interne kwaliteitsborger zijn op meerdere projecten.

 

Externe kwaliteitsborger

De externe borger moet een hoge mate van onafhankelijkheid bezitten, mede daarom zal deze persoon of instantie ook vanuit de overheid worden goedgekeurd en toegelaten tot het systeem. De externe borger zal tijdens het ontwerptraject bijvoorbeeld mee kijken of de Bouwbesluittoetsing op juiste wijze wordt uitgevoerd. Hij zal dus niet inhoudelijk volledig meecontroleren. In het uitvoeringstraject zal de externe borger een aantal audits uitvoeren. De hoeveelheid is ook weer afhankelijk van het projectformaat maar ook van de reeds geleverde prestaties. Tijdens de audits wordt er voornamelijk gekeken of men volgens het instrument werkt en of daarmee voldoende wordt aangetoond.

 

Ik ben ongetwijfeld nog belangrijke zaken vergeten. Weet u er nog een? Reageer dan op dit artikel en ik leg dit met plezier voor u uit.