Vier tips voordat u gaat starten met Kwaliteitsborging voor het bouwen

 

 

Voordat u enthousiast aan de slag gaat met kwaliteitsborging, geef ik graag vier tips die van pas kunnen komen in het stadium van verkenning.

 

1. Doe onderzoek naar onderzoek

Naarmate de inwerkingtreding van de wetswijziging dichterbij komt worden er steeds meer onderzoeken naar gedaan. Zowel vanuit het bedrijfsleven als instellingen die de huidige pilot-projecten begeleiden komt regelmatig informatie naar buiten. Een heel goed overzicht daarvan geeft de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit: www.stichtingibk.nl. Ook is daar veel te vinden over de geschiedenis van private kwaliteitsborging. In Nederland doet men al sinds 2002 onderzoek naar dit onderwerp. Kortom: u hoeft niet alle informatie zelf te genereren.

 

2. In hoeverre is mijn organisatie er klaar voor?

Het invoeren van kwaliteitsborging betekent een verandering in het bedrijfsproces. Dit vraagt enige flexibiliteit. Niet alleen van de leiding, maar ook van de werknemers. Probeer daarom in een zo vroeg mogelijk stadium te beoordelen of de organisatie er klaar voor is. Staan de juiste spelers op het veld? Een aantal factoren waar u naar kunt kijken zijn:

·         Betrokkenheid van de medewerkers

·         Nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen buiten het dagelijkse blikveld

·         Het vermogen om te kunnen en willen veranderen

 

3. Overwin de eerste obstructie: ‘het kost meer tijd’

Het eerste obstakel wat u hoort van actiehouders in het proces van kwaliteitsborging: dat gaat mij meer tijd kosten. Deze primaire reactie is begrijpelijk: verandering kost altijd iets meer inspanning in de beginfase. Maar verandering levert ook tijd op. Concreet voorbeeld: een betonstort, waar helaas net te weinig tijd is om een goede controle uit te oefenen. Vlak voor de stort ontdekt men vervolgens een aantal ontbrekende zaken, waardoor het betonstorten wordt uitgesteld. Gevolg: enkele duizenden euro’s schade door deze stagnatie. Het zijn gelukkig incidenten, maar het overkomt ons in de bouw toch. Iets meer tijd en aandacht voor de kwaliteit kan dus een behoorlijke winst opleveren.

 

4. Formuleer een helder einddoel, met voordelen voor alle belanghebbenden

‘Wat koop IK daarvoor?’ Uit literatuur blijkt dat dit vaak de eerste gedachte is bij mensen wanneer je hen vraagt iets te doen. Anders geformuleerd: iedere actie zou iets op moeten leveren. Deze gedachte is van belang, wanneer u het einddoel van dit veranderproces gaat samenstellen. Probeer even in de schoenen van de verschillende deelnemers te gaan staan en bedenk voordelen vanuit de verschillende perspectieven.