Automatisering kost teveel geld…!

…Maar geen automatisering kost kapitalen. Sinds mijn ‘ontdekking’ van het werken met tablets in de bouw, ben ik fervent voorstander van het gebruik ervan. Niet alleen is er altijd accurate informatie buiten op het werk, het gebruik bespaart ook enorm veel tijd in administratieve taken. Hoeveel? Hier volgt een voorbeeld uit de praktijk.

Een leverancier meldt zijn product gereed en doet een verzoek tot betaling. De leverancier doet nog niet aan kwaliteitsborging, dus gaat de uitvoerder – we noemen hem Kees – buiten kijken of aan de afspraken is voldaan. Om 2 vliegen in 1 klap te vangen doet Kees gelijktijdig een zogeheten eindcontrole. Dit alles nog zonder tablet met informatie.

Dat gaat grofweg als volgt: Kees haalt een blanco controleformulier uit de map en kopieert die. Ook zoekt en kopieert hij de juiste tekeningen. Buiten op de bouwplaats constateert de uitvoerder een vreemd detail, maar blijkt dat hij nét niet de goede tekening heeft meegenomen. Dat is ook niet zo gek met een detailboek van 120 pagina’s. Terug naar de keet dus maar, om toch even het juiste detail te achterhalen.

Met de juiste tekening op zak constateert Kees even later dat het inderdaad beter had gekund. Hij maakt een foto en geeft het gebrek aan op de tekening. Terug in de keet achterhaalt hij bij wie de fout precies zit en zet hij een actie uit. Om deze actie te bewaken noteert Kees hem op een van zijn vele actielijstjes. Hij kopieert een nieuw formulier en tekeningen, want de eersten zijn vies geworden. Vervolgens nummert hij de foto’s en markeert hij deze bij juiste locatie op tekening. Papieren inscannen en voilà: een digitale (statische) rapportage.

Juist in dat ‘statische’ aspect schuilt het gevaar: hoe bewaakt Kees de acties en opvolging daarvan? Het kan zomaar gebeuren dat hij het gebrek bij oplevering weer tegenkomt. Een gemiste kans!

In bovenstaand voorbeeld zit het wat tegen, waardoor dit extra tijd kost, maar toch: de tijdsbesteding voor dit proces kan met zeker 1,5 uur worden verminderd door het werken met tablets. Zo bevat de tablet alle juiste tekeningen, ook dat ene detail. Hierdoor bespaart Kees ook in preventieve controles. Hij heeft bovendien alle formulieren bij de hand, klaar om in te vullen. De administratie en communicatie zitten in één app, waardoor de informatie op één plek blijft. De acties zijn gelijk uitgezet, overzichtelijk en daardoor beter te bewaken. Ook is er direct een rapportage uit het programma te halen, waardoor eigenlijk al het ‘bureauwerk’ van Kees verdwijnt.

Het feit dat de uitvoerder alle informatie bij zich heeft op de bouw en op basis daarvan beslissingen kan nemen, bespaart uiteraard ook enorm, maar is niet direct aanwijsbaar. Kijken we alleen al naar administratieve taken, dan kan een bouwer rekenen op een derde tijdsbesparing, waardoor de aanschaf van een tablet zich al heel snel terugverdient. Volgens een onderzoek uitgevoerd aan de TU Delft scheelt het gebruik van een tablet op de bouw namelijk ca. 34% in het reactieve proces van signaleren, rapporteren, communiceren en bewaken.