Gaaf! Kwaliteitsborging in BIM

Kwaliteitsborging voor het bouwen en BIM zijn twee actuele ontwikkelingen in de bouwsector. Ik vraag mij af of uit een samenvoeging van deze twee ontwikkelingen misschien iets kan ontstaan. Om mogelijkheden te verkennen, ging ik op onderzoek uit bij een aansprekend BIM-project aan de Amsterdamse Zuidas. Na afloop blijkt wel dat de mogelijkheden bijzonder interessant zijn.

Werken met BIM maakt het mogelijk om in een 3D omgeving een prototype van een gebouw te bouwen. Hierdoor worden bijvoorbeeld ook al diverse knooppunten en raakvlakken zichtbaar. De eerste vorm van kwaliteitsborging doet zich al voor tijdens het ontwerptraject. In dit traject vinden ontwerpsessies plaats met diverse partijen, waarbij er gezamenlijk naar de risico’s in het model wordt gekeken. Hiermee wordt het ontwerp beoordeeld op ‘maakbaarheid’ en worden veel onmogelijkheden praktisch gemaakt.

De meeste BIM programma’s kunnen automatische controles (clash controles) uitvoeren, waarbij het programma bijvoorbeeld zelf controleert of een kozijn in een sparing past. Zo zijn er ook controlemogelijkheden in te voeren waardoor het ontwerp steeds getoetst wordt op eisen aan het Bouwbesluit. Mocht een balkonhek per ongeluk te laag zijn ontworpen, dan geeft het systeem een waarschuwing.

De uitvoering

Het werken in BIM modellen met tablets op de werkvloer begint de eerste stapjes te maken. Hoe mooi zou het zijn als werkelijk alle benodigde informatie beschikbaar is op de werkvloer? Een tweede stap is dat men ook informatie vanaf de werkvloer in het model kan aangeven. Te denken valt aan de volgende zaken:

  • Eenvoudig aanvinken/borgen dat het juiste onderdeel met de juiste specificaties is gemonteerd of aangebracht. Borging van de kwaliteit en registratie van de voortgang in één handeling.
  • Kwaliteitscontroles en formulieren kunnen in het model aan onderdelen worden ‘gehangen’, waarmee het visueel wordt welke zijn uitgevoerd en welke nog niet.
  • Technische risico’s in de ontwerpfase het model zichtbaar maken. Vervolgens kan men in de uitvoering de risico’s ‘afvinken’ als deze gepasseerd zijn.

Vooruitblik

Al werkend met 3D modellen is de link naar Augmented Reality al snel gelegd. Kunnen we in de toekomst, net als in Pokémon Go, door een model lopen en bijvoorbeeld ‘kwaliteitspunten’ verzamelen door risico’s aantoonbaar te borgen? Reacties en aanvullingen op dit artikel zijn meer dan welkom!