Kwaliteitsborging, waarom zou ik ?

2 praktische voorbeelden

In het vorige artikel heb ik het gehad over een aantal tips om kwaliteitsborging leuk en eenvoudig te maken. Dit opdat uw organisatie het gaat zien als een toevoeging aan het werkplezier. Maar het begint natuurlijk met een vraag: waarom zou ik met kwaliteitsborging werken? In dit artikel geef ik twee praktische voorbeelden die laten zien hoe kwaliteitsborging uw product kan versterken.

Belangrijk aspect van kwaliteitsborging is de vooruitblik op de technische risico’s van een project en het aantonen dat u deze heeft beheerst tijdens de bouwfase.

Bij de professionele opdrachtgever

Stel: u maakt onderdeel uit van een bouwproces dat door een andere partij wordt gecoördineerd.Het product dat u aflevert kan onderhuids in het gebouw worden verwerkt, maar bijvoorbeeld ook een eindafwerking van een vloer of wand zijn. Door kwaliteitsborging toe te passen maakt u van tevoren ook een inschatting van de kwaliteitrisico’s. Door deze te delen met de andere projectdeelnemers en de projectcoördinator, laat u zien dat u goed over het proces heeft nagedacht
en onderstreept u uw belangen bij de overige partijen. Hierdoor zal men ook aandachtiger met uw proces en product omgaan tijdens de bouw.

Uw product is een belangrijke schakel in het geheel en het kan zijn dat u al gereed bent voor de eindoplevering van het gehele werk. Om uzelf en de klant te vergewissen van de geleverde kwaliteit levert u het product af met een eenvoudige rapportage, waarmee u aantoont dat alles schadevrij en conform afspraken is gemaakt. Door regelmatig een deelproduct af te leveren scheelt dit veel energie tijdens het proces van opleveren.

Bij de particuliere opdrachtgever

U realiseert al jarenlang uitbouwen en doet dit naar volle tevredenheid van de klanten, dus waarom kwaliteitsborging? Ook in deze situatie maakt u van tevoren een lijstje van risico’s en hoe u deze gaat borgen/vastleggen. Voor nieuwe klanten, die uw werk nog niet kennen, wekt het vertrouwen dat u weet waar u over praat. Doordat u van tevoren over uw product en het proces praat, stemt u tevens al verwachtingen met de klant af. Dit voorkomt misvattingen achteraf.

Tevens laat u zien dat u op de hoogte bent van de technische specificaties en de wet- en regelgeving. Tijdens de bouw legt u zelf regelmatig vast wat er wordt gemaakt en dit communiceert u met de klant. Het wekt vertrouwen als u transparant en open laat zien hoe u het product van de klant realiseert. Het realiseren van een (ver)bouwproject is voor een particuliere klant vaak een eenmalige, kostbare beleving, communicatie is hierin van groot belang.

Samenvattend voor beide situaties

Het komt professioneel over en stemt verwachtingen af indien u van tevoren over de kwaliteit communiceert. Transparant laten zien wat u maakt tijdens het proces wekt vertrouwen bij de belanghebbenden.

 

Deze bijdrage is ook terug te lezen op: Aannemersvak.nl