Kwaliteitscontroles vooraf klaargezet

Voor een project in Amsterdam is een opzet gemaakt met digitale kwaliteitscontroles die vooraf in het systeem worden 'klaargezet'.  

Niet alleen de checklist wordt voorbereid maar ook de locatie op tekening en dat geeft een overzichtelijk beeld van de uitgevoerde en nog uit te voeren kwaliteitscontroles. Met behulp van de applicatie op de tablet kunnen medewerkers nu systematisch de geleverde kwaliteit beoordelen en borgen terwijl zij op de bouwplaats zijn.  


In dit voorbeeld met ED Controls zijn specifiek te keuren onderdelen benoemd (wanden en vloeren) en gemarkeerd, daaraan zijn vervolgens de borgingsformulieren 'bevestigd'. Groen vierkantje betekend dat de controle is uitgevoerd en de risico's geborgd. Geel bolletje betekend dat de controle nog uitgevoerd moet worden. Digitale bouwprocesbeheersing is weer een stap dichterbij :)