Pilot-Projecten, coachingstrajecten, interim-management & training in kwaliteitsborging voor:

Opdrachtgevers    (Hoofd)aannemers     Leveranciers

 

Met behulp van praktische, begrijpelijke, pilot-projecten helpen wij uw organisatie graag voorbereiden op de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dankzij enkele jaren ervaring met deze pilots, en onze bouw-achtergrond, kunnen wij u goede begeleiding bieden.

 

Onze bedoeling is dat de bouw-organisatie zelf de kwaliteitsborging op efficiënte wijze beheerst.

 

Bouwkwaliteitcoach.nl helpt daarbij middels pilot-projecten, coachingstrajecten, interim-management en training.

 

Met behulp van Kwaliteitsborging geeft u het kwaliteitssysteem inhoud en transparantie en wordt aantoonbaar gemaakt dat de vooraf afgesproken kwaliteit ook geleverd is!

 

Dankzij kwaliteitsborging is geen permanente externe controle op de bouw nodig.

 

Is uw organisatie al voorbereid?

 

 

 
 

wij werken samen met o.a.

 
 
Het Videler mode l werkt van binnen naar buiten:  De bedoeling is een effectieve integratie van kwaliteitsborging door de organisatie. De medewerkers staan daarbij centraal, het efficiënte systeem (product en proces) wordt er omheen ontworpen.

Het Videler model werkt van binnen naar buiten:

De bedoeling is een effectieve integratie van kwaliteitsborging door de organisatie.
De medewerkers staan daarbij centraal, het efficiënte systeem (product en proces) wordt er omheen ontworpen.

 

Nieuws

 

Passie en plezier in het verbinden en verbeteren van Personen, Producten en Processen.