Wat houdt kwaliteitsborging op grote projecten in?

Opdrachtgevers en aannemers bij middelgrote projecten in de woning- en utiliteitsbouw met een aanneemsom tussen de 5 en 100 miljoen hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het gebouwde aantoonbaar te maken en risico’s te beheersen. Bijvoorbeeld in geval van geïntegreerde contractvormen als UAV-GC of TurnKey. Wij doen dit middels praktische projectbegeleiding, coaching, auditeren en het schrijven en bewaken van plannen.

Bent u benieuwd naar welke projecten wij hierin reeds begeleid hebben? Bekijk dan onze projecten pagina.


Werkwijze kwaliteitsborging op projecten

van ‘een zetje in de rug’ tot ‘complete ontzorging in kwaliteitsborging’: alles is bespreekbaar

Ons einddoel is dat de organisatie zelf haar kwaliteit beheerst. Het unieke van ons model is dat wij:

  • Het plan samenstellen met het team

  • Dit plan vervolgens gezamenlijk implementeren waarbij wij ondersteunen waar nodig

  • Indien gewenst nemen wij graag de verantwoordelijkheid voor de procesbewaking

  • We bekijken gezamenlijk op regelmatige basis hoeveel inzet benodigd is. Hierdoor is er geen sprake van een vast hoog bedrag voor een project.

  • Hierdoor bent u voordeliger uit en worden de verwachtingen frequenter afgestemd.


Concreet betekent dit dat wij, onder andere, de volgende werkzaamheden per fase uit handen kunnen nemen:

 
 

1. VOORBEREIDING

Samenstellen projectplan kwaliteitsborging. In overleg met het team wordt een concept opgesteld, dit concept wordt in gezamenlijke, korte sessies uitgewerkt tot een definitief plan waarin we de processen praktisch en doelmatig hebben uitgelegd.

Kwaliteit sessies houden met de betrokkenen. Hierbij kijken wij gezamenlijk vooruit naar het te maken (deel)product en bepalen hierbij de risico’s waarop men zich voornamelijk kan richten. Een uitkomst van zo’n sessie kan bijvoorbeeld een specifiek product-controle formulier zijn.

Opmaken gebruikersinstructies, introduceren en implementeren. Nieuwe software en processen hebben eenvoudige uitleg nodig voor de gebruikers, deze kunnen vervolgens ook geïntroduceerd worden bij zowel intern team als de partners.

 
 

2. UITVOERING

Begeleiding. Individuele en teambegeleiding bij het leren werken met de software en de processen.

Kwaliteit onder de aandacht houden. Bij langjarige bouwprojecten met variërende partners is het verstandig op gezette tijden weer de aandacht op kwaliteitsborging te vestigen.

Controles uitvoeren. De controles in kwaliteitsborging worden bij voorkeur door de medewerkers zelf uitgevoerd, mocht dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn dan kunnen wij dit voor u organiseren.

 
 

3. BEHEERSING

Structuur en overzicht creëren. Periodiek kijken wij met uw team mee en maken we overzichten op basis van de vooraf gemaakte prestatieafspraken.

Bewaken en bijsturen. Verantwoording voor het proces is ons niet vreemd, dus wij nemen graag de bewaking en bijsturing op ons.

 
 

4. EVALUEREN

Evaluatie sessie. Het proces zal structureel  geëvalueerd worden en kan dienen als leermiddel voor andere projecten maar ook juist voor het huidige project. Door deze aanpak is continue verbetering gewaarborgd. 

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden.


Model_Videler_bouwkwaliteitcoach.png

Onze dienstverlening

In al onze dienstverlening staan drie componenten centraal, te weten: Persoon, Product en Proces. Wij begeleiden mensen en teams zodat men snel inzichtelijk heeft hoe praktisch kwaliteitsborging kan zijn. Voorafgaand wordt er gekeken naar uw bedrijfsprocessen die benut kunnen worden bij het borgen van de bouwkwaliteit. Wij gaan liever niet opnieuw het wiel uitvinden maar op verzoek kan dit wel. Vaak wordt software gebruikt om de kwaliteitsborging vast te leggen. Wij passen ons aan de systemen van de klant aan. Uw organisatie hoeft dus niet nog een nieuw programma te leren.

De organisatie gaat in een vroeg stadium aan de gang met het aantonen van de kwaliteit. Doordat wij daarbij steeds met elkaar vooruit kijken ontstaat een systeem van continue verbetering tussen Persoon, Product en Proces in de organisatie.

Realisatie complexe utiliteitsbouw

15 jaar ervaring in het bouwmanagement van complexe utiliteitsbouw & grootschalige woningbouw.  De laatste jaren zelfstandig werkzaam als specialist in diverse bouworganisaties bij de implementatie van kwaliteitsborging.

In deze jaren is mijn passie voor bouwen, samenwerken (en later kwaliteitsborging en digitalisering) ontstaan.  Via mijn Linkedin profiel vind u een overzicht van deze projecten.